Välkommen till SMaL!

Okategoriserade Inga kommentarer

Sveriges Matematiklärarförening, SMaL, är föreningen för alla oss som undervisar i matematik från förskola till högskola.

____________________________________________________

Det är dags att betala medlemsavgiften för 2023 (och för 2022 om du missat det).

Avgiften är oförändrad, 120 kronor per år.

Swishnummer: 1236020879

Postgiro: 832 73 84 – 7

Märk betalningen med namn och medlemsnummer (finns på baksidan av Medlemsbladet).

_______________________________________________

Sommarkursen #SMaLMullsjö23, tema Matematikängslan

Planeringen inför kommande sommarkurs, den 18 – 21 juni har startat. Om du vill delta och är i behov av att din skola betalar för kursen under 2022, så maila vår kassör, Maria Berg.

Läs om tidigare genomförda kurser under fliken Sommarkurser.

__________________________________________________________