Bengt Anderbergs minne

Stipendier till minne av Bengt Anderberg

I samband med Bengt Anderbergs bortgång fick SMaL förtroendet att förvalta en summa som ska användas till stipendium för lärarfortbildning. SMaLs styrelse utser varje år stipendiater som får delta i SMaLs sommarkurs i Mullsjö. Vart fjärde år tillkommer också en ett stipendium som täcker deltagaravgiften vid ICME-konferensen (nästa gång ICME-15 2024 i Australien).

Bengt Anderberg hade ett stort engagemang i lärares kontinuerliga fortbildning i matematikmetodik. Han var bland annat en drivande kraft bakom matematikbiennetterna i Stockholm under många år.

Stipendieföreningens verksamhet startade i samband med Biennalen 2016.

Stipendier delas endast ut till medlemmar i SMaL.

2023 går det att söka ett stipendium ur fonden som täcker kursavgiften för SMaLs sommarkurs i Mullsjö. Både du och din arbetsgivare ska motivera varför just du ska få ett av dessa stipendier. Alla medlemmar i SMaL som har betalt medlemsavgiften för 2023 (120kr) och som ännu inte besökt någon av SMaLs sommarkurser i Mullsjö kan ansöka. (Förutom Bengt Anderbergs minne-stipendierna finns det möjlighet att söka SMaL-stipendium, som även det täcker kursavgiften för sommarkursen.)

Du som tänker åka till ICME-konferensen i Australien 2024 kommer att få möjlighet att söka ett stipendium som täcker deltagaravgiften.

Ansökan till 2023 års stipendier ska göras senast den 10 maj. Ansökningstiden har gått ut.
(De som söker Bengt Anderbergstipendiet söker samtidigt SMaL-stipendium i samma formulär.)

Har du frågor om stipendierna? Kontakta Per Berggren, ordförande i SMaL