π-dagen

Har ni börjat planera inför nästa π-dag?

 

Onsdagen den 14 mars är det dags! Hoppas matematiken flödar kring detta datum i Sveriges alla skolor och SMaLs lokalavdelningar!
Vill du fira en gång till? Kom ihåg den 22 juli – approximativa pi-dagen.

Många av idéerna nedan passar bra även årets övriga dagar.

π-dagsinspiration :

Planeringschecklista för dig som vill fira π-dagen
Doktor Pis π-dagsaktiviteter
Många decimaler hos π
Hur många cirklar ser du?
Kuriosa om
π
Omkrets och diameter
Olika sätt att beräkna π
Hur stor area har Dr πs glasögon?
Cirkel-sudoku
Pi-dagskluring

Nalle PiNalle Pi bor numera i Lund. Han var pris i en tävling på Sveriges första Piennal, som hölls i Västerås 2011.