Länkar

SMaL på Facebook

Tävlingar

Kängurutävlingen
En spännande och rolig matematiktävling för barn i olika skolår.

Sigma 8
Före detta KappAbel, en fantastisk kul matematiktävling för elever i skolår 8. Låt din klass ställa upp och tävla mot andra klasser.

Skolornas matematiktävling
Matematiktävling för gymnasieelever.

Högstadiets matematiktävling

Svenska och internationella föreningar

CIEAEM
Commission for Study and Improvement of Mathematics Teaching

ICMI
International Commission on Mathematical Instruction

LAMIS
Landslaget for matematikk i skolen (Norge)

LMNT
Riksföreningen för lärare i matematik, naturvetenskap och teknik

NCTM
National Council of Teachers of Mathematics (USA)

SKM (Svenska Kommittén för Matematikutbildning)
En kommitté som lyder under Nationalkommittén för Matematik, som i sin tur är en kommitté under Vetenskapsakademien.

SMDF
Svensk förening för matematikdidaktisk forskning

Svenska Matematikersamfundet
Svenska matematikersamfundet (SMS) är en fristående ideell förening vars syfte är att främja matematiken.

Matematikkonferenser och -seminarier

ICME
International Congress on Mathematical Education. Nästa ICME-konferens, ICME-15, kommer vara i Australien 2024.

Kleindagarna
Inspirerande dagar för högstadie- och gymnasielärare på Mittag-Lefflerinstitutet

MADIF
Svensk förening för matematikdidaktisk forskning

Matematikbiennalen i Växjö 2022

Sonja Kovalevsky-dagarna för matematikintresserade gymnasieelever

Stipendier

Bengt Anderbergs minne
Varje år utses två stipendiater som får delta i SMaLs sommarkurs i Mullsjö. Vart fjärde år tillkommer också ett stipendium som täcker deltagaravgiften vid ICME-konferensen.

Gudrun Malmers Stiftelse
Stiftelsen delar årligen ut stipendier till lärare som vill arbeta med projekt som stimulerar till ett elevcentrerat arbetssätt i matematik.

Maria Ingelman Sahléns minnesfond
Delar ut stipendier till studenter och lärare som vill främja matematiskt lärande.

Jämförande undersökningar av elevers matematikkunskaper

PISA
PISA-projektet (Programme for International Student Assessment)

TIMSS (Third International Mathematics and Science Study)
TIMSS är en av de mest omfattande internationella undersökningar av utbildningseffekter som någonsin genomförts. Över 40 länder har deltagit i projektet.

Övrigt

Anders Tengstrands Funderingar kring matematik. På hemsidan finns texterna Historiska perspektiv på matematik och Matematik och räkning.

Black Douglas Professional Education Service
Douglas Williams hemsida, en av grundarna till Mattegömmor. Här finns många idéer och mycket material för alla skolår.

Enheten för pedagogiska mätningar (Nationella prov samt provbank)
Enligt det avtal som slutits mellan Skolverket och Umeå universitet åtar sig Enheten för pedagogiska mätningar (EPM) att ansvara för konstruktion och resultatanalys av proven i matematik på gymnasial nivå i kurs B – E. Dessutom finns här en mycket intressant provbank.

Fråga Lund om matematik
Lunds universitets sida där du kan ställa frågor kring matematik och även läsa andras frågor och deras svar.

Matematisk nyfikenhet. Håkan Lennerstads sida för ”särskilt mattenyfikna”, som mest riktar sig till lärare och särskilt intresserade elever.

Mathematics Centre
Mattegömmornas hemsida i Australien

Matteboken.se
En komplett matematikbok gratis att använda på nätet med videolektioner, teori, övningar samt ett forum att ställa frågor i

Mattecentrum.se
En ideell förening som ger gratis undervisning i matte i flera städer till barn och ungdomar

Mattesmedjan
Här hittar du spännande spel, intressanta kurser och föreläsningar samt annat material som kan vara matnyttigt.

Mattetalanger 
Här finns sidan för dig som vill veta mera om att arbeta med särskilt begåvade elever.

Månadens problem
Linköpings universitets matematikproblem som byts ut varje månad, framför allt för gymnasieelever.

Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM)
Är precis vad namnet säger. Har en mycket bra sida med användbara matematiklänkar.

Nämnaren
Matematikfortbildningstidskrift utgiven av NCM.

Pappas appar
Hitta de appar som passar just dina elever.

Penningborg
Penningborg.se är en virtuell värld som är tänkt för barn i åldrarna 5-9 år. Här finns många spel och aktiviteter där dina elever lär sig var pengar kommer ifrån, vad pengar är värda och hur man hanterar och sparar pengar.

PRIM-gruppen
Prov, diagnostiska material och utvärderingar i matematik är några av PRIM-gruppens huvudsakliga verksamhetsområden,

Skolverket
Skolverkets uppgift är att aktivt verka i riktning mot att de nationella målen för barnomsorgen och skolan uppnås.

Skolverkets länkskafferi
Skolverkets länkar till Internet, ett bra utbud av användbara länkar för matematiklärare.