Om SMaL

StyrelseHistoriaSyfte | Stadgar

Sveriges MatematikLärarförening är Sveriges största förening för alla som undervisar i matematik.

Våra medlemmar finns i såväl förskola, grundskola och gymnasieskola som på högskola och universitet.
Tack vare denna spännvidd har vi en unik möjlighet att påverka och få vår röst hörd.

Ditt medlemskap stöttar oss i vårt arbete med att förbättra matematikundervisningen på alla nivåer.