Bengt Anderbergs minne

Stipendier till minne av Bengt Anderberg

I samband med Bengt Anderbergs bortgång fick SMaL förtroendet att förvalta en summa som ska användas till stipendium för lärarfortbildning. SMaLs styrelse utser varje år stipendiater som får delta i SMaLs sommarkurs i Mullsjö. Vart fjärde år tillkommer också en ett stipendium som täcker deltagaravgiften vid ICME-konferensen (nästa gång ICME-15 2024 i Australien).

Bengt Anderberg hade ett stort engagemang i lärares kontinuerliga fortbildning i matematikmetodik. Han var bland annat en drivande kraft bakom matematikbiennetterna i Stockholm under många år.

Stipendieföreningens verksamhet startade i samband med Biennalen 2016.

Stipendier delas endast ut till medlemmar i SMaL.

2022 kommer det att gå att söka två stipendier ur fonden som täcker kursavgiften för SMaLs sommarkurs i Mullsjö. Både du och din arbetsgivare ska motivera varför just du ska få ett av dessa stipendier. Alla medlemmar i SMaL som har betalt medlemsavgiften för 2022 (120kr) och som ännu inte besökt någon av SMaLs sommarkurser i Mullsjö kan ansöka. (Förutom Bengt Anderbergs minne-stipendierna finns det möjlighet att söka SMaL-stipendium, som även det täcker kursavgiften för sommarkursen.)

Du som tänker åka till ICME-konferensen i Australien 2024 kommer att få möjlighet att söka ett stipendium som täcker deltagaravgiften.

Ansökan till 2022 års stipendier ska göras senast den 1 maj.

Ansökningsformulär till stipendium för SMaLs sommarkurs 2022
(De som söker Bengt Anderbergstipendiet söker samtidigt SMaL-stipendium i samma formulär.)

Har du frågor om stipendierna? Kontakta Per Berggren, ordförande i SMaL