Bengt Anderbergs minne

SMaLs stipendieförening till minne av Bengt Anderberg

I samband med Bengt Anderbergs bortgång har SMaL fått förtroendet att förvalta en summa som ska användas till stipendium för lärarfortbildning.

Bengt Anderberg hade ett stort engagemang i lärares kontinuerliga fortbildning i matematikmetodik. Han var bland annat en drivande kraft bakom matematikbiennetterna i Stockholm under många år.

Stipendieföreningens verksamhet startade i samband med Biennalen 2016.

Stipendier delas endast till medlemmar i SMaL.

2018 går det att söka två stipendier som täcker kursavgiften för SMaLs sommarkurs i Mullsjö. Både du och din arbetsgivare ska motivera varför just du ska få ett av dessa stipendier. Du som är medlem i SMaL(har betalt medlemsavgiften för 2018, 120kr) och ännu inte besökt den årliga sommarkursen, kan söka stipendium för kursavgiften. Ansök genom att klicka här och fyll i formuläret.

Har du frågor om stipendierna? Kontakta Per Berggren, ordförande i SMaL