Styrelse

StyrelseHistoriaSyfte | Stadgar

Ordförande:
Per Berggren (åk 7-9)
Tel: 0739-83 51 77
e-mail: per.berggren@edu.stockholm.se

Vice ordförande, registrator och lokalavdelningsansvarig:
Torbjörn Jansson (gymnasiet)
e-mail: torbjorn.jansson@orebro.se

Kassör:
Maria Berg (åk 7-9, gy)
e-mail: maria.berg@vbu.ludvika.se

Sekreterare och informationsansvarig:
Maria Lindroth (åk 7-9)
Tel: 0739-83 51 76
e-mail: marialindroth745@gmail.com

Ansvariga för Medlemsbladet:
Tina Lundström (åk 1-3)
e-mail: tina.lundstrom@skelleftea.se

Linda Nävertun (högstadiet)
email: linda@navertun.se

Kontaktansvarig högskolan och SMaLs representant i styrelsen för GMS:
Ingemar Holgersson (högskolan)
e-mail: singemar531@gmail.com

Webbmaster:
Ingrid Malmberg (resursskola åk 1 – 9)
e-mail: matteingrid@gmail.com

Digitaliseringsgeneral och socialt medium:
Jacob Axdorph (högstadiet)
e-mail: jacob.axdorph@gmail.com

Förvaltningskontakter:
Bodil Lövgren (åk 4-9)
e-mail: bodil.lovgren@vasteras.se

Valberedning:

Ulrika Dahlberg (Sammankallande)
e-mail: ulrica.dahlberg@ncm.gu.se

Eva Norén
e-mail: eva.noren@mnd.su.se

Eva Hartell
e-mail: ehartell@kth.se

Revisorer:
Anders Nilsson
e-mail: anders.nilsson@kunskapsskolan.se

Eva-Stina Källgården
e-mail: eva-stina@eskallgarden.se

Ulrica Dahlberg (revisorssuppleant)
e-mail: ulrica.dahlberg@ncm.gu.se