Styrelse

StyrelseHistoriaSyfte | Stadgar

Ordförande:
Per Berggren (åk 7-9)
Tel: 0739-83 51 77
e-mail: per.berggren@edu.stockholm.se

Vice ordförande, registrator och lokalavdelningsansvarig:
Torbjörn Jansson (gymnasiet)
e-mail: torbjorn.jansson@orebro.se

Kassör:
Linda Nävertun (högstadiet)
e-mail: linda.navertun.smal@gmail.com

Sekreterare och informationsansvarig:
Maria Lindroth (åk 7-9)
Tel: 0739-83 51 76
e-mail: marialindroth745@gmail.com

Ansvariga för Medlemsbladet:
Tina Lundström (åk 1-3)
e-mail: tina.lundstrom@skelleftea.se

Pontus Andersson (åk 7 -9)
e-mail: pontus.thomas.andersson@vasteras.se

Kontaktansvariga högskola/universitet:
Lena Thelander (högskola)
e-mail: lena@thelander.info

Anna Wallin (universitet, åk 1-3)
e-mail: anna.wallin@su.se

SMaLs representant i styrelsen för GMS:
Ingemar Holgersson (högskolan)
e-mail: singemar531@gmail.com

Webbmaster:
Ingrid Malmberg (resursskola åk 6 – 9)
e-mail: matteingrid@gmail.com

Digitaliseringsgeneral och socialt medium:
Jacob Axdorph (högstadiet)
e-mail: jacob.axdorph@gmail.com

Förvaltningskontakter:
Bodil Lövgren (åk 4-9)
e-mail: bodil.lovgren@vasteras.se

Ledamot:
Diana Rosqvist (åk 1-6)
e-mail: diana.rosqvist@vasteras.se

Valberedning:

Ulrica Dahlberg (Sammankallande)
e-mail: ulrica.dahlberg@ncm.gu.se

Eva Norén
e-mail: eva.noren@mnd.su.se

Eva Hartell
e-mail: ehartell@kth.se

Revisorer:
Anders Nilsson
e-mail: anders.nilsson@kunskapsskolan.se

Maria Berg
e-mail: maria.berg@vbu.ludvika.se

Karin Wallby (revisorssuppleant)
e-mail: karin@wallby.net