Ordförande har ordet

Väntans tider är över! Årets högtidsdag, Pi-dagen den 14 mars, blev på många platser en dag då elever fick möta matematikens utmaningar, historia, skönhet … Inspiration till och tips på aktiviteter finns med i vårt senaste Medlemsblad och här på hemsidan under fliken Pi-dagen.

Efter att ha fått vara med på biennalen i Karlstad i slutet av januari är det uppenbart att matematik är ett ämne där det händer mycket. Som ämneslärarförening känns det då viktigare än någonsin att vi finns för att samla Sveriges matematiklärare så att vi kan göra vår åsikt hörd. Om du har kollegor som ännu inte är medlemmar är vi mycket tacksamma om du pratar med dem om vikten av att stötta vår förening. För att vi inte ska tappa bort medlemmar är det viktigt att vi kan nå dig. Skulle du flytta eller byta mejladress vill vi väldigt gärna att du meddelar det till vår registrator torbjorn.jansson@orebro.se.

Om du är osäker om vi har rätt adress så får du gärna skicka ett mejl till Torbjörn. Hellre ett mejl för mycket än ett för lite.

Jag började med att skriva om ett för mig viktigt datum, Pi-dagen. Det kommer ett datum som kommer att innebära en hel del förändringar för alla som undervisar i matematik. Det är den 1 juli 2018. Då kommer en stadieindelad timplan, kartläggningsmaterial för förskoleklass, reviderade kursplaner … att börja gälla. Skolverket arbetar för högtryck för att informera om vad dessa ändringar kommer att innebära. Min personliga åsikt är att det trots detta kommer att finnas önskemål om mer information och fortbildning. Förhoppningsvis kan SMaL hjälpa till att sprida information och erfarenheter för att underlätta dessa förändringar.

Som jag sagt tidigare, vi lever i en spännande och föränderlig tid. Tillsammans har vi fantastiska möjligheter att göra så att detta i slutänden hjälper fler elever att lära sig mer.

Jag önskar er alla en god vår!

Per Berggren

Ordförande i SMaL