Ordförande har ordet

Ordförande har ordet

Hej och välkommen till Sveriges MatematikLärarförenings hemsida! 

Jag har förmånen att få vara ordförande i denna förening som vänder sig till alla som undervisar i matematik från förskola till högskola och universitet. SMaL är en ideell organisation vilket innebär att vi som arbetar i styrelsen gör det utan någon ekonomisk ersättning. Med tanke på den fantastiska mängd aktiviteter som föreningen genomfört under sina mer än 25 år tycker jag att det är mycket imponerande. Att så många under så lång tid väljer att engagera sig frivilligt för att hjälpa till att ge fler inspiration och kunskap för att kunna utveckla sin undervisning i matematik. 

Föreningen bildades i samband med matematikbiennalen 1994 och har sedan dess arrangerat oerhört populära och välbesökta fortbildningar. Både genom den årliga sommarkursen i Mullsjö veckan innan midsommar men också genom lokala aktiviteter i lokalavdelningar och genom så kallade Pi-ennaler i samband med Pi-dagen den 14 mars. Utöver det så skickas Medlemsbladet ut två gånger per år och i samband med revideringar av nya kurs-, läro- och ämnesplaner så är SMaL en aktiv och av Skolverket uppskattad remissinstans. 

Som medlem i SMaL hjälper du till att stärka oss som organisation samtidigt som du får möjlighet att ta del av våra aktiviteter till mycket reducerade priser och dessutom kunna söka stipendium.

Är du redan medlem tackar jag ödmjukast för det och om du inte är det så undrar jag lite nyfiket varför. Även om vår medlemsavgift är symbolisk så är den ett viktigt bidrag för att vi ska kunna fortsätta med vårt viktiga arbete samtidigt som vår förening såklart blir starkare ju fler medlemmar vi har.

Med vänliga hälsningar

Per Berggren

Ordförande, Sveriges MatematikLärarförening (SMaL)