Ordförande har ordet

Första snön la sig som ett tunt täcke på altanen runt sommarstugan i Uppland, och det var inte ens november. Ur led är tiden tänkte jag, eller jag är urled på tiden, eller urtiden är jag led på…men vänta det här var ju lite roligt. Inte vädret alltså, det var jättetråkigt. Att leka med formuleringarna var ju lite, eller faktiskt jätteroligt! Tycker jag som förutom att jag älskar matematik också är en riktig ordnörd, eller heter det ett ordnörd?!?! Kan man förresten säga att man är något utan att veta om detta något är just något eller om det istället är någon, någon borde veta något om detta. Någon som kan?

Skämt åsido så fanns det mer än ett uns av allvar i min tanke om omformuleringar, eller kanske kring kringformuleringar … 😉 Vad händer om man omsätter detta på matematik, eller snarare matematiska uppgifter?

Vad är svaret om

3 + 12=

3 + __= 12

_ + _ =3 + 12

12 + _ = 3… finns det fler varianter? Hur många och hur vet man när man har hittat alla? Hitta lösningen till alla. Kan du se något samband mellan lösningarna.

3x + x = 3

3x = 3 + x

x + x = 3 · 3

x · x = 3 + 3… finns det fler varianter? Hur många och hur vet man när man har hittat alla? Hitta lösningen till alla. Kan du se något samband mellan lösningarna.

Arean av en rektangel är 16 cm2, en sida är 3 cm. Vilken längd har den andra sidan?

Arean av en rektangel är 3 cm2, en sida är 16 cm. Vilken längd har den andra sidan?

Finns det fler varianter? Hur många och hur vet man när man har hittat alla? Vilka är lösningarna? Kan du se något samband mellan lösningarna.

Om man som jag tycker om utmanande uppgifter så kanske detta kan vara en inspiration. Hoppas att det kan vara en liten hjälp till att göra några uppgifter lite mer utmanande. Om man ändrar blir det lite annorlunda, ändra om lite så blir det annorlunda, lite annorlunda blir det om man ändrar, blir det annorlunda om man ändrar…

Lycka till i mörkret!

Per Berggren

Ordförande i SMaL