Sommarkurser

Mullsjön

2019 års sommarkurs börjar söndag 16/6 kl 17.00 och håller på till onsdag 19/6 kl 14.00, och hålls som vanligt på Mullsjö Folkhögskola.

På kursen kommer det att finnas ett 25-tal föreläsningar och work-shops för lärare och lärarutbildare på alla stadier från F-Gy. Bland de medverkande finns flera av Sveriges mest erfarna och namnkunniga föreläsare tillsammans med representanter från bl.a. Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM) och Skolverket.

För kursavgiften (3900 kr för medlem, 4500 för övriga), som inkluderar kost och logi på Mullsjö Folkhögskola, får du delta i föreläsningar, workshops, utflykt, ”after talks”, avslutningsfest, morgonträning och många möten med engagerade lärare från norr till söder. De flesta brukar också hinna med en eller flera rundor kring Mullsjön och några brukar ta sig ett dopp i densamma. Är du medlem och anmäler dig senast den 31 mars är kostnaden endast 3700 kronor.

Nu är flera föreläsare klara inför årets kurs; Johan Bergdahl, Ingemar Holgersson, Tina Lundström, Hans Persson, Maria Lindroth, Per Berggren, Ingvar O Persson, Kerstin Pettersson, Cecilia Segerby, Eva-Stina Källgården, Cecilia Christiansen, Torbjörn Jansson, Anders Karlsson, Elisabeth Mellroth, Svetlana Yushmanova, Ann-Sofie Solman, Tina Åkegård samt representanter för Skolverket, NCM, PRIM-gruppen och provkonstruktörer av gymnasie-NP. Det kommer bland annat handla om den röda tråden, språkliga aspekter i matematik, entreprenöriellt lärande i matematik, digitalisering, särskilt begåvade elever, läroplaner och bedömning. Vid planeringen tas hänsyn till utvärderingar från tidigare kurser och förslag från medlemmar.  Titta gärna i tidigare program och dokumentation nedan för att få en uppfattning om innehållet i de uppskattade sommarkurserna.

Preliminärt program

Om du är medlem i SMaL och aldrig tidigare deltagit i någon av SMaLs sommarkurser finns möjlighet att söka ett av tre stipendier som täcker kursavgift inklusive kost och logi. Läs om Bengt Anderbergs stipendieförening och hur du söker stipendium därifrån eller från SMaL under fliken Bengt Anderbergs minne. (Ansökningstiden för stipendium till årets sommarkurs har gått ut.)

Affisch för utskrift

Har du frågor om kursen, kontakta Maria Lindroth, informationsansvarig.

Anmälan till 2019 års sommarkurs.
________________________________________________________________

Om 2018 års sommarkurs  

Detta var den 25e sommarkursen i rad på Mullsjö Folkhögskola. Medverkande var Mathias Andersson, Jacob Axdorph, Mikaela Axdorph, Per Berggren, Valentina Chapovalova, Malin Christersson, Cecilia Christiansen, Anna Efremova, Helena Eriksson, Annika Forsgren, Eva Friberg, Torbjörn Jansson, Eva-Stina Källgården, Maria Lindroth, Bodil Lövgren, Ulrihca Malmberg, Kristina Modin, Eva Norén, Hans Persson, Ingvar O Persson, Ulf Petersson, Torbjörn Tambour, Lotta Wedman, Anna Östman samt representanter för NCM och Skolverket.
Programmet och föreläsares presentationer finns längre ner på denna sida under #SMaLMullsjö18.
_________________________________________________________________

SMaL har genomfört sommarkurser i Mullsjö varje sommar sedan 1994.  Lite sommarkurshistoria finns längre ner på sidan.

Sommarkursen är en inspirerande och engagerande avslutning på läsåret. Söndag – onsdag i midsommarveckan varje år samlas matematiklärare, föreläsare och centrala aktörer så som Skolverket, NCM och PRIM-gruppen för tre dagar med föreläsningar och workshops.

Skolverket har tidigare sommarkurser bidragit med information om det mest aktuella och vad som är på gång. NCM har till exempel haft föreläsningar kring internationella undersökningar som TIMMS och PISA samt nationella satsningar som exempelvis Matematiklyftet. PRIM-gruppen har bland annat bidragit med workshops kring bedömning av nationella prov.

Utöver dessa bidrar varje år en mängd föreläsare med intressanta pass om vitt skilda ämnen. Föreläsningar och workshop är riktade till respektive stadium (Fsk, F-3, 4-6, 7-9 och Gy/Vux.) men självklart får du som deltagare själv välja pass utifrån intresse och behov.

Sommarkursen är förlagd på Mullsjö Folkhögskola och inleds söndag eftermiddag och avslutas onsdag eftermiddag.


workshop med Per o Mariabild 3Känguruuppgiftslösande på gräsmattan i Mullsjö

2014 fyllde SMaL 20 år och vi genomförde vår 21:a sommarkurs i Mullsjö. Liksom tidigare år blev det en mycket uppskattad kurs med varierande innehåll för lärare på olika stadier från förskola till högskola.


Lite sommarkurshistoria:

År 1994 anordnades den första kursen vid Mullsjö Folkhögskola av SMaL.

Kursen var tänkt som en avslutning på läsåret och som ett diskussionsforum inför kommande läsår. Redan första året blev kursen en succé och har sedan dess traditionsenligt hållits en gång per år efter läsårets slut. Att många av kursdeltagarna är där för 3:e, 4:e och till och med 5:e!! gången talar sitt tydliga språk. (Det finns flera som deltagit ännu fler gånger!) På kursen deltar ett stort antal kända föreläsare tillsammans med många nya.

Som en utveckling av sommarkursen i Mullsjö startade SMaL år 2000 en kurs i Medlefors, Skellefteå. Denna kurs har gått av stapeln i anslutning till skolårets start i augusti.

Genom dessa kurser har 1000-tals lärare fått en fortbildning som de i sina utvärderingar mycket ofta ansett vara den bästa fortbildning de någonsin fått. Har du inte haft möjlighet att gå på någon av våra kurser vill vi starkt rekommendera dig att göra det!

Båda kurserna har hållits på folkhögskolor i underbar miljö med omvittnad god mat. Förutom de föreläsningar och work-shops som hålls på kurserna finns utmärkta möjligheter för spontana samtal med såväl föreläsare som deltagare. Utvärderingar av kurserna framhåller dem som Sveriges bästa fortbildning i matematik.

Välkommen till inspiration i en avkopplande miljö!

Dokumentation från #SMaLMullsjö18:
Program

Du som medverkat och vill att din presentation ska delas med andra får gärna maila den till webbmaster.

PRESENTATIONER 2018 (Några bilder kan saknas jämfört med föreläsarnas presentationer)
Binära tal av Per Berggren och Maria Lindroth
Resonemang av Per Berggren och Maria Lindroth
Manipulationer av algebraiska uttryck av Valentina Chapovalova
Problemlösning med Singapore-metoden av Cecilia Christiansen
Kollegialt lärande i programmering av Cecilia Christiansen och Ulrihca Malmberg
Programmering i matematikundervisningen av Ulrica Dahlberg
Nyheter från Skolverket av Marica Dahlstedt och Linnea Hellebro Löfling
Tävlingsproblem för hela klassen av Anna Efremova
Matematik på lågstadiet genom algebra och problemlösning av Helena Eriksson
Filmläxor av Eva Friberg och Kristina Modin
Kombinatorik som källa till problemlösning av Ingemar Holgersson
Räkna med spel i matte! av Eva-Stina Källgården
Undervisningsstrategier för lärare för att utnyttja helklassdiskussioner av Bodil Lövgren och Anna Östman
Programmering i matematik med Python  och Pythonfiler av Ulrihca Malmberg
Area och volym hos Euklides och Hilberts tredje problem av Torbjörn Tambour
Några vackra geometriska resultat av Torbjörn Tambour

Dokumentation från #SMaLMullsjö17:

Program

Du som medverkat och vill att din presentation ska delas med andra får gärna maila den till webbmaster.

Nyheter om matematik från Skolverket av Maria Axelsson, Margareta Oscarsson och Johan Falk
Konkret kombinatorik av Per Berggren och Maria Lindroth
Matematikinspiration – Tänka tillsammans med resonemangsuppgifter av Per Berggren och Maria Lindroth
Tänka tillsammans – resonemangsuppgifter av Per Berggren och Maria Lindroth
Omdefinierat lärande i matematik – Skillnad som skapar skillnad av Katarina Eriksson och Eva Rännar
Material 1 för workshop om programmering av Johan Falk
Material 2 för workshop om programmering av Johan Falk
Lämna över och ta emot – elevers matematikkunnande när de börjar gymnasieskolan av Anette Jahnke
Snacka om tyst kunskap i matematik av Anette Jahnke
ViS och ALM av Linda Jarlskog
Förändringar inom grundläggande matematik på vuxenutbildningen av Andreas Lindahl
SFIMA – Ett arbete där matematiken används som språkförstärkande ämne i SFI-undervisningen av Andreas Lindahl
Vad är god undervisning i matematik och vad behöver matematiklärare kunna?? av Peter Nyström

Dokumentation från #SMaLMullsjö16:

Program

Utomhusmatematik av  Malin Andersson och Anne Eugensson
Konstverk med algebra i Desmos av Cecilia Christiansen
Bedömningsstöd i åk 1 -3, Taluppfattning av Yvonne Franzén
Nyheter från Skolverket av Helena Karis och Jenny Lindblom
Bråk med frukt av Eva-Stina Källgården
Handling, tanke, språk och begrepp – ett arbetssätt av Eva-Stina Källgården Film från Eva-Stinas workshop
Hur långt är ett snöre?-presentation av Maria Waern
Hur långt är ett snöre?-demo av Maria Waern
Matematik i kubik av Maria Waern. Se också Nämnaren-artikel.

Dokumentation från Mullsjö 2015:

Matematik ur ett interkulturellt perspektiv av Saman Abdoka och Hashem Rezai
Matematik med ett A4-papper av Per Berggren och Maria Lindroth
Resonemang (åk 7 – 9) av Per Berggren och Maria Lindroth
Geogebra 1 av Cecilia Christiansen
MOOC och digitala verktyg i matematikundervisningen av Cecilia Christiansen
Formativ matematikundervisning med stöd av digitalt responssystem av Patrik Gustafsson
Kombinatorik, ett område för kreativ problemlösning av Ingemar Holgersson
Resonemang (åk 4 – 6) av Ingemar Holgersson
Resonemang (Gy) av Torbjörn Jansson
Geogebra 2 – glidare och knappar av Torbjörn Jansson
Geogebra 2 – funktionsanalys med hjälp av knappar av Torbjörn Jansson
Geogebra 2 – förhållande mellan omkrets och area hos regelbundna polygoner av Torbjörn Jansson
Matematiklektionen i fokus – några klassrum öppnar dörren av Tina Lundström
Elevkonstruerade matematikuppgifter, en väg till ökad matematisk begreppsförståelse? av Kent Nordbakk
Att förstå och undervisa om proportionalitet av Peter Nyström
I skuggan av PISA av Peter Nyström
Mathematics inside the black box av Margareta Oscarsson
Mattelyftet av Margareta Oscarsson, Skolverket
Workshop Bedömning för lärande i matematik för åk 1 – 9, del 1 av Inger Ridderlind, PRIM-gruppen
Workshop Bedömning för lärande i matematik för åk 1 – 9, del 2 av Inger Ridderlind, PRIM-gruppen
Inclusive mathematics teaching: Supporting those that struggle av Judy Sayers
Skolverkets stödmaterial för grund- och gymnasieskolors arbete med särskilt begåvade barn av Linda Mattsson och Eva Pettersson
Länk till Mattetalanger, som anknyter till föreläsningen om särskilt begåvade barn

 

Dokumentation från Mullsjö 2014:

När infaller julafton och hur ofta av Torbjörn Jansson
Länkar för vidare studier i GeoGebra av Torbjörn Jansson
Kleindagarna av Torbjörn Jansson (länk till Kleindagarnas hemsida)
Gripa och begripa (1 – 3) av Eva-Stina Källgården
Gripa och begripa (gy) av Eva-Stina Källgården
Bedömning för lärande i matematik av Katarina Kjellström, Inger Ridderlind och Anetts Skytt, PRIM-gruppen
Vad är sannolikhet? av Maria Lindroth och Per Berggren
Laborativ matematik som bedömningsform av Maria Lindroth och Per Berggren
Inlärningsnivåer i matematik av Maria Lindroth och Per Berggren
Dynamiskt datorprogram som kreativt och meningsskapande hjälpmedel i statistikundervisning av Pelle Blomberg
I huvudet på en gymnasieelev, matematiskt tänkande och resonerande av Maria Waern
Spelar det någon roll vilka uppgifter eleverna tränar med? av Mathias Norqvist
Taluppfattning för yngre elever av Annci Remnevik-Hedenberg och Kerstin Fritiofson

 

Dokumentation från Mullsjö 2013:

Vill du spela ett spel med mig? av Eva-Stina Källgården
Vad kan (eller inte kan) elever som börjar på gymnasiet? av Ingrid Malmberg
Storyline av Matilda Östman & Karin Andrén
Concept cartoons av Matilda Östman
Specialpedagogiken i matematiken av Tina Lundström
Att följa barns lärande i matematik av Annika Palmgren & Ingemar Holgersson
Bedömning – en resa med eleverna av Helén Andersson & Elisabet Davidsson
Laborationsidéer med koppling till ämnesplanen av Eva-Stina Källgården
Matematik i Skolverket av Helena Karis & Margareta Oscarsson
Mathematics inside the black box av Margareta Oscarsson
Problemlösning på Carlssons skola av Cecilia Christiansen
Rudbecksmetoden av Johan Falk
Skellefteåmodellen av Tina Lundström
Skolverket – Förskolan av Helena Karis & Margareta Oscarsson
Spela och lek med matematik! av Eva-Stina Källgården
Matte på stan av Maria Berg