Sommarkurser

Sommarkursen i Mullsjö 2023

    

Årets tema är Matematikängslan. 

På föreläsningar och workshops kommer bland andra Skolverket, NCM och SPSM att medverka liksom ansvariga för nationella prov på gymnasiet från universiteten i Stockholm och Umeå.

Under tre dygn möter du många engagerade lärare från olika skolformer, såväl för barn som för unga och vuxna. Tillsammans får medverkande och deltagare möjlighet att lyssna på intressanta föreläsningar, delta i workshops och diskussioner, umgås kring goda måltider och After talks, gympa tillsammans, åka på guidad bussutflykt en av kvällarna samt promenera runt och/eller ta ett dopp i Mullsjön.

Stipendiater från Gudrun Malmers stiftelse kommer att redovisa sina arbeten.

Årets medverkande är Carina Albertsson, Jacob Axdorph, Karin Axelsson, Per Berggren, Mari Björinder, Cecilia Christiansen, Anna Efremova, Katarina Ekelund, Niclas Evén, Johan Falk, Elisabeth Hector, Ingemar Holgersson, Torbjörn Jansson, Lina Jarlskog, Cecilia Johansson, Jan Kontinen, Katarina Kristiansson, Eva-Stina Källgården, Maria Lindroth, Bodil Lövgren, Elisabet Mellroth, Linda Nävertun, Jan Olsson, Lisa Stenman, Görel Sterner, Linnea Talltjärn, Lena Thelander, Niklas Thörn, Anna Wallin, Mattias Winnberg, Ulla Öberg, Matilda Östman och Carolina Öystilä.

Nu är det preliminära programmet klart:

Preliminärt program

Det är enkelt att ta tåget till Mullsjö station och därifrån kan du välja att promenera några km till Mullsjö Folkhögskola eller få skjuts, om du anmäler i förväg att du vill bli hämtad.

Eftersom vi inte genomfört någon sommarkurs sedan pandemin bröt ut, så är vi nog extra många som ser fram emot årets. Vi har bestämt att behålla samma låga kostnad för kursen även i år. Medlemmar betalar 4200 kronor för hela kursen och det inkluderar enkelt boende på folkhögskolan, goda måltider under kursdagarna, bussutflykt och avslutningsfest.

Medlemmar som aldrig tidigare deltagit på någon av SMaLs sommarkurser i Mullsjö har möjlighet att ansöka om stipendium som täcker kursavgiften. Vi vill ha din ansökan senast den 10 maj och den ska innehålla både din och din närmaste chefs motivering.

Sommarkursen startar på eftermiddagen söndagen den 18 juni och avslutas onsdagen den 21 juni.

Vi vill ha din anmälan till kursen senast den 14 maj.

SMaL har genomfört sommarkurser i Mullsjö varje sommar sedan 1994.

Sommarkursen är en inspirerande och engagerande avslutning på läsåret. Söndag – onsdag i midsommarveckan varje år samlas matematiklärare, föreläsare och centrala aktörer från Skolverket, NCM och PRIM-gruppen för tre dagar med föreläsningar och workshops.

Skolverket brukar bidra med information om det mest aktuella och vad som är på gång och NCM har till exempel haft föreläsningar kring internationella undersökningar som TIMMS och PISA samt nationella satsningar som exempelvis Matematiklyftet. PRIM-gruppen från Stockholms Universitet och Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap från Umeå Universitet brukar också medverka med pass kring bedömning av nationella prov.

Utöver dessa bidrar varje år en mängd föreläsare med intressanta pass om vitt skilda ämnen. Flera föreläsningar och workshops är riktade till respektive stadium (F-3, 4-6, 7-9 och Gy/Vux.), men självklart får du som deltagare själv välja pass utifrån intresse och behov.

Sommarkursen är förlagd på Mullsjö Folkhögskola och inleds söndag eftermiddag och avslutas onsdag eftermiddag.
Välkommen till inspiration i en avkopplande miljö!

workshop med Per o Maria        ______________________________________________________________________

Lite sommarkurshistoria:

År 1994 anordnades den första kursen vid Mullsjö Folkhögskola av SMaL.

Kursen var tänkt som en avslutning på läsåret och som ett diskussionsforum inför kommande läsår. Redan första året blev kursen en succé och har sedan dess traditionsenligt hållits en gång per år efter läsårets slut. Att många av kursdeltagarna är där för 3:e, 4:e och till och med 5:e!! gången talar sitt tydliga språk. (Det finns flera som deltagit ännu fler gånger!) På kursen deltar ett stort antal kända föreläsare tillsammans med nya.

Som en utveckling av sommarkursen i Mullsjö startade SMaL år 2000 en kurs i Medlefors, Skellefteå. Denna kurs har gått av stapeln i anslutning till skolårets start i augusti.

Genom dessa kurser har 1000-tals lärare fått en fortbildning som de i sina utvärderingar mycket ofta ansett vara den bästa fortbildning de någonsin fått. Har du inte haft möjlighet att gå på någon av våra kurser vill vi starkt rekommendera dig att göra det!

Båda kurserna har hållits på folkhögskolor i underbar miljö med omvittnad god mat. Förutom de föreläsningar och work-shops som hålls på kurserna finns utmärkta möjligheter för spontana samtal med såväl föreläsare som deltagare. Utvärderingar av kurserna framhåller dem som Sveriges bästa fortbildning i matematik.
______________________________________________________________

Dokumentation från tidigare sommarkurser

2020 och 2021 års sommarkurser ställdes in på grund av COVID-19.
Men…
för att vi ändå skulle få lite sommarkurskänsla 2020 tipsade vi om en föreläsning om dagen med föreläsare som skulle ha varit med:

Elisabet Mellroth: Olika synsätt på särskild begåvning (från Brainchild 4 Pro 2018)

Ulrika Ryan: Undervisa med digitala verktyg (från UR-play)

Cecilia Christiansen:Rädda ekvationerna! i Roligare matte i skolan (från UR-play)

Maria Lindroth och Per Berggren: Bedömning av matematiska förmågor (från UR-play)  


2019 års sommarkurs avslutades onsdagen före midsommar och hölls som vanligt på Mullsjö Folkhögskola.

På kursen erbjöds ett 25-tal föreläsningar och work-shops. Flera erfarna och namnkunniga föreläsare tillsammans med representanter från Skolverket, NCM, PRIM-gruppen och provkonstruktörer av gymnasie-NP-kurserna 2 – 4 medverkade.

Medverkande 2019; Cecilia Christiansen, Johan Falk, Hans Persson, Per Berggren, Erika Aldenius, Jacob Axdorph, Johan Bergdahl, Marica Dahlstedt, Niclas Evén, Ingemar Holgersson, Helena Karis, Jan Kontinen, Tina Lundström, Maria Lindroth, Ingvar O Persson, Ulf Petersson, Kerstin Pettersson, Cecilia Segerby, Eva-Stina Källgården,  Torbjörn Jansson, Anders Karlsson, Susanne Strand, Svetlana Yushmanova och Mattias Winnberg.

#SMaLMullsjö19 (Några bilder kan saknas jämfört med föreläsarnas presentationer):
Program

Matematisk modellering med exempel från vatten som droppar av Johan Bergdahl
Proportionalitet genom alla skolår av Johan Bergdahl
Kreativa och utmanande resonemangsuppgifter av Per Berggren och Maria Lindroth
Inkluderande och utvecklande matematikundervisning av Per Berggren och Maria Lindroth
Singaporematematik med blockmodellen av Cecilia Christiansen
Tal om tal av Cecilia Christiansen
Visualisera mera med GeoGebra, länk 1 av Anders Karlsson och Svetlana Yushmanova
Visualisera mera med GeoGebra, länk 2 av Anders Karlsson och Svetlana Yushmanova
GeoGebra: symbolhantering, regressionsanalys, sannolikhetskalkylator och annat smått och gott av Anders Karlsson och Svetlana Yushmanova
Att stimulera elevers matematiska utveckling i 9-an av Eva-Stina Källgården
Spela och lek med matematik av Eva-Stina Källgården
Entreprenöriell matematikundervisning, vad är det? av Tina Lundström
Kreativ och spännande matte-NO av Hans Persson
Tröskelbegrepp i matematik av Kerstin Pettersson
__________________________________________________________________

#SMaLMullsjö18:
Program

PRESENTATIONER 2018 (Några bilder kan saknas jämfört med föreläsarnas presentationer)
Binära tal av Per Berggren och Maria Lindroth
Resonemang av Per Berggren och Maria Lindroth
Manipulationer av algebraiska uttryck av Valentina Chapovalova
Problemlösning med Singapore-metoden av Cecilia Christiansen
Kollegialt lärande i programmering av Cecilia Christiansen och Ulrihca Malmberg
Programmering i matematikundervisningen av Ulrica Dahlberg
Nyheter från Skolverket av Marica Dahlstedt och Linnea Hellebro Löfling
Tävlingsproblem för hela klassen av Anna Efremova
Matematik på lågstadiet genom algebra och problemlösning av Helena Eriksson
Filmläxor av Eva Friberg och Kristina Modin
Kombinatorik som källa till problemlösning av Ingemar Holgersson
Räkna med spel i matte! av Eva-Stina Källgården
Undervisningsstrategier för lärare för att utnyttja helklassdiskussioner av Bodil Lövgren och Anna Östman
Programmering i matematik med Python  och Pythonfiler av Ulrihca Malmberg
Area och volym hos Euklides och Hilberts tredje problem av Torbjörn Tambour
Några vackra geometriska resultat av Torbjörn Tambour
_______________________________________________________________

#SMaLMullsjö17:

Program

Nyheter om matematik från Skolverket av Maria Axelsson, Margareta Oscarsson och Johan Falk
Konkret kombinatorik av Per Berggren och Maria Lindroth
Matematikinspiration – Tänka tillsammans med resonemangsuppgifter av Per Berggren och Maria Lindroth
Tänka tillsammans – resonemangsuppgifter av Per Berggren och Maria Lindroth
Omdefinierat lärande i matematik – Skillnad som skapar skillnad av Katarina Eriksson och Eva Rännar
Material 1 för workshop om programmering av Johan Falk
Material 2 för workshop om programmering av Johan Falk
Lämna över och ta emot – elevers matematikkunnande när de börjar gymnasieskolan av Anette Jahnke
Snacka om tyst kunskap i matematik av Anette Jahnke
ViS och ALM av Linda Jarlskog
Förändringar inom grundläggande matematik på vuxenutbildningen av Andreas Lindahl
SFIMA – Ett arbete där matematiken används som språkförstärkande ämne i SFI-undervisningen av Andreas Lindahl
Vad är god undervisning i matematik och vad behöver matematiklärare kunna?? av Peter Nyström
________________________________________________________________

#SMaLMullsjö16:

Program

Utomhusmatematik av  Malin Andersson och Anne Eugensson
Konstverk med algebra i Desmos av Cecilia Christiansen
Bedömningsstöd i åk 1 -3, Taluppfattning av Yvonne Franzén
Nyheter från Skolverket av Helena Karis och Jenny Lindblom
Bråk med frukt av Eva-Stina Källgården
Handling, tanke, språk och begrepp – ett arbetssätt av Eva-Stina Källgården Film från Eva-Stinas workshop
Hur långt är ett snöre?-presentation av Maria Waern
Hur långt är ett snöre?-demo av Maria Waern
Matematik i kubik av Maria Waern. Se också Nämnaren-artikel.
_______________________________________________________________________

Dokumentation från Mullsjö 2015:

Matematik ur ett interkulturellt perspektiv av Saman Abdoka och Hashem Rezai
Matematik med ett A4-papper av Per Berggren och Maria Lindroth
Resonemang (åk 7 – 9) av Per Berggren och Maria Lindroth
Geogebra 1 av Cecilia Christiansen
MOOC och digitala verktyg i matematikundervisningen av Cecilia Christiansen
Formativ matematikundervisning med stöd av digitalt responssystem av Patrik Gustafsson
Kombinatorik, ett område för kreativ problemlösning av Ingemar Holgersson
Resonemang (åk 4 – 6) av Ingemar Holgersson
Resonemang (Gy) av Torbjörn Jansson
Geogebra 2 – glidare och knappar av Torbjörn Jansson
Geogebra 2 – funktionsanalys med hjälp av knappar av Torbjörn Jansson
Geogebra 2 – förhållande mellan omkrets och area hos regelbundna polygoner av Torbjörn Jansson
Matematiklektionen i fokus – några klassrum öppnar dörren av Tina Lundström
Elevkonstruerade matematikuppgifter, en väg till ökad matematisk begreppsförståelse? av Kent Nordbakk
Att förstå och undervisa om proportionalitet av Peter Nyström
I skuggan av PISA av Peter Nyström
Mathematics inside the black box av Margareta Oscarsson
Mattelyftet av Margareta Oscarsson, Skolverket
Workshop Bedömning för lärande i matematik för åk 1 – 9, del 1 av Inger Ridderlind, PRIM-gruppen
Workshop Bedömning för lärande i matematik för åk 1 – 9, del 2 av Inger Ridderlind, PRIM-gruppen
Inclusive mathematics teaching: Supporting those that struggle av Judy Sayers
Skolverkets stödmaterial för grund- och gymnasieskolors arbete med särskilt begåvade barn av Linda Mattsson och Eva Pettersson
Länk till Mattetalanger, som anknyter till föreläsningen om särskilt begåvade barn
______________________________________________________________________________

Dokumentation från Mullsjö 2014:

När infaller julafton och hur ofta av Torbjörn Jansson
Länkar för vidare studier i GeoGebra av Torbjörn Jansson
Kleindagarna av Torbjörn Jansson (länk till Kleindagarnas hemsida)
Gripa och begripa (1 – 3) av Eva-Stina Källgården
Gripa och begripa (gy) av Eva-Stina Källgården
Bedömning för lärande i matematik av Katarina Kjellström, Inger Ridderlind och Anetts Skytt, PRIM-gruppen
Vad är sannolikhet? av Maria Lindroth och Per Berggren
Laborativ matematik som bedömningsform av Maria Lindroth och Per Berggren
Inlärningsnivåer i matematik av Maria Lindroth och Per Berggren
Dynamiskt datorprogram som kreativt och meningsskapande hjälpmedel i statistikundervisning av Pelle Blomberg
I huvudet på en gymnasieelev, matematiskt tänkande och resonerande av Maria Waern
Spelar det någon roll vilka uppgifter eleverna tränar med? av Mathias Norqvist
Taluppfattning för yngre elever av Annci Remnevik-Hedenberg och Kerstin Fritiofson
_______________________________________________________________________________

Dokumentation från Mullsjö 2013:

Vill du spela ett spel med mig? av Eva-Stina Källgården
Vad kan (eller inte kan) elever som börjar på gymnasiet? av Ingrid Malmberg
Storyline av Matilda Östman & Karin Andrén
Concept cartoons av Matilda Östman
Specialpedagogiken i matematiken av Tina Lundström
Att följa barns lärande i matematik av Annika Palmgren & Ingemar Holgersson
Bedömning – en resa med eleverna av Helén Andersson & Elisabet Davidsson
Laborationsidéer med koppling till ämnesplanen av Eva-Stina Källgården
Matematik i Skolverket av Helena Karis & Margareta Oscarsson
Mathematics inside the black box av Margareta Oscarsson
Problemlösning på Carlssons skola av Cecilia Christiansen
Rudbecksmetoden av Johan Falk
Skellefteåmodellen av Tina Lundström
Skolverket – Förskolan av Helena Karis & Margareta Oscarsson
Spela och lek med matematik! av Eva-Stina Källgården
Matte på stan av Maria Berg