Syfte

StyrelseHistoriaSyfte | Stadgar

 

Matematiklärarföreningens syfte är att höja kvaliteten  och stimulera matematikundervisningen på alla nivåer.

Matematiklärarföreningens strävan skall vara att

  • alla lärare som undervisar i matematik ska ingå i föreningens nätverk 
  • främja utvecklingsarbete och forskning 
  • främja att lärares kunnande och erfarenheter dokumenteras och sprids 
  • sprida forskningsresultat och resultat från försöks- och utvecklingsarbete som bör påverka matematikundervisningen 
  • främja lärares utbildning, fortbildning och forskarutbildning i matematikdidaktik och matematik.