Välkommen till SMaL!

Okategoriserade Inga kommentarer

Sommarkursen 2020 är inställd.

Med anledning av det osäkra läget med COVID-19 har vi  bestämt att inte genomföra årets sommarkurs i Mullsjö. Vi tycker att det känns oerhört tråkigt då kursen genomförts 26 år i rad. Då vi i dagsläget inte kan säga om kursen kan/får hållas, om medverkande kan, vill eller får medverka och i vilken utsträckning lärare är villiga att betala för ett dylikt arrangemang väljer vi att ta det säkra före det osäkra och redan nu meddela att kursen inte kommer att genomföras.
Vi har börjat dra upp planer för kursen 2021 och hoppas på god uppslutning då.
Vi ber om ursäkt för de eventuella olägenheter detta kan medföra för redan vidtalade föreläsare och anmälda deltagare, men hoppas att ni har förståelse.
/SMaLs styrelse

_____________________________________________________
Sveriges Matematiklärarförening, SMaL, är föreningen för alla oss som undervisar i matematik från förskola till högskola.

Du vet väl att SMaL har en sida på Facebook med ett hela tiden ökande antal medlemmar? Sveriges Matematiklärarförening på Facebook.

Har du betalt medlemsavgiften för 2020? Nu är det enkelt. Swisha  120 kr till 1236020879 eller sätt in summan på postgiro 832 73 84 – 7. Märk betalningen med ditt medlemsnummer och/eller namn och hemort.
_______________________________________________________________________

Medlemsbladet nr 1 2020 har nu landat i medlemmars brevlådor. Tyvärr missade vi att få med några texter, som återfinns här:

SMaL på Biennalen
   

SMaL på nätet

Om du inte fått medlemsbladet kan det bero på:

  • Att du inte betalat din medlemsavgift de senaste åren. Det går att swisha 120 kronor till 1236020879. Skriv namn, hemort och gärna medlemsnummer som kommentar.
  • Att du har flyttat, men inte anmält adressändring. Maila i så fall din nya adress till torbjorn.jansson@orebro.se.
  • Att du ännu inte är medlem. I så fall kan du anmäla dig här.

_______________________________________________________________________

SMaLs hedersmedlem Gudrun Malmer avled den 6 december. Gudrun, som var folkskollärare, speciallärare, lärarutbildare, föreläsare, författare samt hedersdoktor vid Göteborgs universitet var känd för många för sin kunskap och sitt engagemang för matematikundervisning och  språkets betydelse för matematiklärandet. Gudrun var medlem i SMaL redan under första verksamhetsåret och hon har medverkat under flera sommarkurser. Många lärare har fått möjlighet att undersöka och utveckla sin matematikundervisning genom att de blivit stipendiater i GMS (Gudrun Malmers Stiftelse). Gudrun blev 99 år.
_______________________________________________________________________

Cecilia Malmström, Maria Ingelman Sahléns minnesfond, har bett oss sprida information  om möjlighet att söka stipendier från fonden. Fonden delar ut stipendier till studenter och lärare som vill främja matematiskt tänkande. Läs mera om fonden på www.mariasfond.org. Ansökan ska göras senast den 15/11.

Lämna en kommentar