Välkommen till SMaL!

Okategoriserade Inga kommentarer

Sveriges Matematiklärarförening, SMaL, är föreningen för alla oss som undervisar i matematik från förskola till högskola.

____________________________________________________________

Dags att söka stipendium från Maria Ingelman Sahléns minnesfond

Fonden, som startades av Marias familj efter hennes bortgång, delar ut stipendier till studenter och lärare som har projekt som syftar till att främja matematiskt tänkande.
Läs mera om fonden på www.mariasfond.org.
Ansökan ska göras senast den 15/11 – 2023.


_________________________________________________

Det är snart dags att betala medlemsavgiften för 2024 (och för 2023 om du missat det).

Avgiften är oförändrad, 120 kronor per år.

Swishnummer: 1236020879

Postgiro: 832 73 84 – 7

Märk betalningen med namn och medlemsnummer (finns på baksidan av Medlemsbladet).

 

Lämna en kommentar